Актуализации:

Както при всяко печатно издание, и тук могат да се допуснат грешки. Също така, значителна информация за планините и маршрутите може да се промени. Моля, намерете по-долу списък с актуализации, които авторът смята за важни за читателите на „Skiing the Balkans“: